KGK  2017 yılında kurucularının 24 yıllık sektör deneyimlerini harmanlayarak başta kamera, alarm ve interkom sistemleri olmak üzere zayıf akım sistemleri gibi komplike alt yapıların kablolaması ile başlayan, montaj sürecinden yazılım adaptasyonuna kadar uçtan uca bilgi akışını sağlayan, güvenlik teknolojilerinde etkin çözümler sunan genç, dinamik, vizyon sahibi bir firmadır.

Başta Kayseri olmak üzere, tüm  Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna hizmetlerini iş hacimi doğrultusunda doğru, dürüst ve taahhüt ettiği zaman diliminde kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

Özellikle teknolojinin hızlı gelişimi ile beraber Zayıf Akım Sistemlerinde öncü firma ürünleri kullanarak yapmış olduğumuz projeler sorunsuz bir şekilde teslim edilmektedir.

KGK MÜHENDİSLİK olarak, kalite politikamızdaki amaç müşteri  memnuniyetini ve kalite sisteminin geliştirilmesinde sürekliliği sağlamak için kalite hedeflerini ve taahhütlerini belirlemek ve bu çalışmaların yazılı hale getirilmesini sağlamaktır.

KGK MÜHENDİSLİK 'te sunulan ürünlerin kalitesini geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için tüm çalışanlarına yön gösterecek firma kalite politikası firmamızca hazırlanmış ve tüm çalışanlar  tarafından  anlaşılması, kabul edilmesi ve uygulanmasına  yönelik bir doküman ile tüm personele iletilmiştir. Ayrıca işletme bünyesinde verilen eğitim programları ile de tüm çalışanlar kalite politikası  konusunda bilinçlendirilmektedir.
Firmamızın kalite politikası aşağıdaki gibidir.

  1. Kaliteyi, tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu ve hedefi olarak benimsetmek ve bu hedef doğrultusunda yürümelerini sağlamak,
  2. Proseslerin her aşamasında sıfır hata düşüncesini benimsemek ve bu düşüncenin uygulanabilirliğini sağlamak,
  3. Sürekli insan kaynakları eğitimi ile kalifiye personel yapısını oluşturmak ve geliştirmek,
  4. Müşteri odaklı yönetim sistemi ile müşteri beklentilerini tespit etmek ve bu doğrultuda hizmet vermek,
  5. Sürekli iyileşme ve gelişmeyi ilke edinmek,
  6. Müşteri memnuniyetini sağlamak,
  7. Kalitede, teknolojide, verimlilikte ve fiyatta ulusal ve uluslar arası pazarda tercih edilmektir.
Modal Kodları